Overview Overview Search Search Up Up
Category: Zprávy
Page 1 of 8
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Zprávy Files: 10

Obsahuje krátké zprávy v titulu Kartografický přehled. Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012-2013. Úplnou článkovou bibliografii najdete zde.

 
Files:
pdf.png Bibliografický katalog map a plánů

Download

KUCHAŘ, Karel. [Bibliografický katalog map a plánů]. Kartografický přehled. 1947, č. 2, s. 56.Created
Size
Downloads
1947
69.72 KB
87
pdf.png Činnost vědecko-organizační a spolupráce s jinými orgány: /kromě vysokých škol

Download

Činnost vědecko-organizační a spolupráce s jinými orgány: /kromě vysokých škol. Stručná zpráva o nejdůležitějších výsledcích činnosti ústavu v roce 1970 / [editor Jaromír Demek]. Brno: GÚ ČSAV, 1971, s. 10-12.Created
Size
Downloads
1971
122.47 KB
65
pdf.png Činnost vědecko-organizační a spolupráce s jinými orgány: /kromě vysokých škol

Download

Činnost vědecko-organizační a spolupráce s jinými orgány: /kromě vysokých škol. Stručná zpráva o nejdůležitějších výsledcích činnosti ústavu v roce 1971 / [editor Jaromír Demek]. Brno: GÚ ČSAV, 1972, s. 13-16.Created
Size
Downloads
1972
54.34 KB
72
pdf.png Další vydání Komenského mapy Moravy

Download

KUCHAŘ, Karel. Další vydání Komenského mapy Moravy. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1962, roč. 67, č. 1, s. 91-92.Created
Size
Downloads
1962
278.46 KB
84
pdf.png Diskusní poznámka ke Komenského mapě, vydání 1664

Download

KUCHAŘ, Karel. Diskusní poznámka ke Komenského mapě, vydání 1664. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1969, roč. 1969, č. 74, s. 41-42.Created
Size
Downloads
1969
70.84 KB
83
pdf.png Dnešní stav prací na mezinárodním soupisu starých globů

Download

KUCHAŘ, Karel. Dnešní stav prací na mezinárodním soupisu starých globů. Kartografický přehled. 1956, č. 10, s. 33-34.Created
Size
Downloads
1956
59.04 KB
79
pdf.png Druhý výtisk salzburské mapy Čech

Download

KUCHAŘ, Karel. Druhý výtisk salzburské mapy Čech. Kartografický přehled. 1951, č. 6, s. 52-54.Created
Size
Downloads
1951
106.71 KB
74
pdf.png Fabriciova mapa Rakouska

Download

KUCHAŘ, Karel. Fabriciova mapa Rakouska. Kartografický přehled. 1947, č. 2, s. 17.Created
Size
Downloads
1947
52.62 KB
77
pdf.png Faksimilové edice starých glóbů HOT

Download

KUCHAŘ, Karel. Faksimilové edice starých glóbů. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Roč. 71, č. 2 (1966), s. 214-215.Created
Size
Downloads
1966
87.9 KB
757
pdf.png Hans Mžik: Al-Istahri und seine Landkarten im Buch "Suwar al-akālim

Download

KUCHAŘ, Karel. Hans Mžik: Al-Istahri und seine Landkarten im Buch "Suwar al-akālim: Wien 1965, 135 s., 21 příloh. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Roč. 71, č. 3 (1966), s. 304.Created
Size
Downloads
1966
73.26 KB
92