Category: Monografie
folderMonografie
Subcategories: 0
Files: 0

Zde najdete monografie Karla Kuchaře, které je možno zpřístupnit podle licenční Smlouvy o poskytování, uchovávání, zpracování, vytvoření a zpřístupňování dat uzavřené mezi dědicem Karlem Kuchařem a Knihovnou geografie PřF UK v Praze (2012).

Na základě licenční smlouvy s ing. Vratislavem Dvořáčkem je možné zveřejnit dílo Mapová sbírka B. P. Molla v Universitní knihovně v Brně (2013). Díla, která jsou autorsky chráněná nemohou být zveřejněna. 

Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012-2013. Úplný bibliografický seznam monografií K. Kuchaře najdete zde.