Monografie Karla Kuchaře v Repozitáři Mapové sbírky UK v Praze v systému DigiTool

Z Moravské zemské knihovny v Brně bylo na základě Smlouvy o zhotovování rozmnoženiny díla získáno 5 naskenovaných monografií. Jsou dostupné z Digitálního univerzitního repozitáře Univerzity Karlovy prostřednictvím DigiToolu, který umožňuje dlouhodobou archivaci, správu a zpřístupňování elektronických dokumentů v nejrůznějších formátech. Na zprovoznění se intenzivně podíleli zaměstnanci Moravské zemské knihovny a Ústavu výpočetní techniky UK.

 

Odkazy na monografie Karla Kuchaře v systému DigiTool:

KUCHAŘ, Karel. Kartografická bibliografie: kartologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, c1972, 56 s. 

KUCHAŘ, Karel, Vladimír VOKÁLEK a Jaromír JANKA. Svět na dvanáctistěnu. Praha: Melantrich, 1950, 1 mapa ve 4 částech na 1 listu. 

KUCHAŘ, Karel. Vývoj a dnešní stav zobrazení světa. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, 74 s. 

KUCHAŘ, Karel. Základy kartografie. Praha: Nakl. ČSAV, 1953, 190 s. 

KUCHAŘ, Karel a Anna DVOŘÁČKOVÁ. Mapová sbírka B. P. Molla: v Univerzitní knihovně v Brně. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, 562 s. 

 

Další monografie Karla Kuchaře jsou k dispozici na tomto webu v hlavním menu Monografie.