Wikipedie

Karel Kuchař. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Praha: Wikimedie, c2013, 15. 10. 2013 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kucha%C5%99

Ikaros

NOVOTNÁ, Eva. Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/vystava-k-100-vyroci-narozeni-geografa-a-kartografa-prof-karla-kuchare

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Karel Kuchař. In: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2013 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/o-mapove-sbirce/prof.-karel-kuchar 

Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Karel Kuchař: Galerie otců zakladatelů. In: Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2013 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/galerie-otcu-zakladatelu-geografie/sluzby/galerie-otcu-zakladatelu-geografie/otcove-zakladatele-geografie/karel-kuchar

Čtenář: měsíčník pro knihovny

NOVOTNÁ, Eva. „Pevnou půdu pod nohama“: K 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2006, roč. 58, 7-8, s. 254-255 [cit. 2013-11-08]. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/files/pdf_2006/c7806.pdf 

(přímý odkaz na článek http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/pdf/pevnou_pudu_pod_nohama.pdf)