Úplný bibliografický seznam děl Karla Kuchaře

 

V hlavním menu stránek jsou díla Karla Kuchaře, které je možno zpřístupnit podle licenční Smlouvy o poskytování, uchovávání, zpracování, vytvoření a zpřístupňování dat uzavřené mezi dědicem Karlem Kuchařem a Knihovnou geografie PřF UK v Praze (2012).

Na základě licenční smlouvy s ing. Vratislavem Dvořáčkem je možné zveřejnit dílo Mapová sbírka B. P. Molla v Universitní knihovně v Brně (2013). Díla, která jsou autorsky chráněná nemohou být zveřejněna. 

Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012 - 2013.