Zde je uvedena bio-bibliografie Karla Kuchaře:

 • NOVOTNÁ, Eva. Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře. [1][online]. 2006, roč. 10, čís. 6 [cit. 2013-02-24]. Dostupné online. ISSN 1212-5075.
 • NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow : časopis pro informační vědy [online]. 2013, roč. 5, č. 2. Dostupné online.
 • Dějiny kartografie. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné online.
 • MARTÍNEK, Jiří. Geografové v českých zemích 1800-1945. Praha: Historický ústav, 2008. 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0. Kapitola Kuchař Karel, s. 136-139.
 • MARTÍNEK, Jiří; MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové. Praha: Libri, 1998. 509 s. ISBN 978-80-7286-133-0. Kapitola Kuchař Karel, s. 267.
 • JÁNSKÝ, Bohumír. Hydrographic and limnological work of Professor Karel Kuchař. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 1996, roč. 31, čís. 1, s. 77-81, ISSN 0300-5402. (anglicky, české résumé).
 • JANSKÝ, Bohumír. Vzpomínka na univerzitního profesora Karla Kuchaře. Geografie : sborník České geografické společnosti. 1996, roč. 101, č. 1, s. 72-73.
 • KUDRNOVSKÁ, Olga. Reminiscenses of the work of Professor Karel Kuchař. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 1996, roč. 31, čís. 1, s. 97-111, ISSN 0300-5402. (anglicky, české résumé).
 • VOREL, Stanislav. From study under assistant professor Kuchař to a lifetime of creating bird's-eye-view maps. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1996, roč. 31, č. 1, s. 211-227.
 • HORÁK, Jiří Václav. Karel Kuchař (15. 4. 1906-16. 1. 1975). Historická geografie. 1975, roč. 13, s. 307-308, ISSN 1916-2001.
 • MUCHA, Ludvík. Život a dílo profesora Karla Kuchaře. [Universitatis Carolinae. Geographica]. 1976, roč. 11, čís. suppl., s. 9-28, ISSN 0300-5402 (cze).
 • ZAPLETAL, Ladislav. K pětašedesátinám prof. dr. Karla Kuchaře. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1972, roč. 77, čís. 1, s. 72-77, ISSN 0036-5254.
 • NOVÁK, Miroslav, Marie MEDKOVÁ, Jan KAŠPAR a Vladimír VOKÁLEK. Vzpomínky na profesora Kuchaře. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 1976, roč. 11, suppl., s. 125-138.
 • KRÁL, Václav. Univ. prof. RNDr. K. Kuchař zemřel. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1975, roč. 80, č. 2, s. 143.