Vedoucí redakce: PhDr. et Mgr. Eva Novotná, PřF UK, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Administrace portálu: Ing. Lada Fenclová, PřF UK, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Další spolupracovníci:

  • Bc. Helena Šimánová, PřF UK;
  • Mgr. Václava Morongová, PřF UK;
  • Ing. Markéta Hyndráková.

Licenci k plným textům poskytli:

  • Prof. RNDr. Karel Kuchař, Salt Lake City, USA,
  • Ing. Vratislav Dvořáček, Praha.          

 

Technická podpora, SW Aleph: Mgr. Andrea Fojtů, ÚVT UK

Duplikace plných textů: Ing. Petr Žabička, MZK

WWW a technická podpora: Ing. Miroslav Čábelka, PřF UK, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Autorsko-právní podpora: JUDr. Miloš Hošek, Mgr. Pavel Toušek, PřF UK