Category: Novoročenky
folderNovoročenky
Subcategories: 0
Files: 0

Karel Kuchař a jeho spolupracovníci připravovali každý rok novoročenky se zajímavou mapou nebo glóbem, které kromě přání a obrazové části obsahovaly i zajímavý rozbor kartografického díla. Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012-2013. Část naskenovaných novoročenek bylo poskytnuto dr. Tomášem Grimem. Úplnou bibliografii novoročenek najdete zde.