Category: Články
folderČlánky
Subcategories: 0
Files: 0

Obsahuje články  Karla Kuchaře z titulů: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Kartografický přehled, Sborník Československé společnosti zeměpisné a Zprávy Geografického ústavu ČSAV. Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012-2013. Úplnou článkovou bibliografii najdete zde.