Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Braun - Hogenberg: Civitates orbis terrarum: Amsterdam 1965 Braun - Hogenberg: Civitates orbis terrarum: Amsterdam 1965

KUCHAŘ, Karel. Braun - Hogenberg: Civitates orbis terrarum: Amsterdam 1965 (3 svazky reprintů in 2, 362 tab. 58 x 44 cm), cena 195,-$. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Roč. 70, č. 4 (1965), s. 384.

Data

Version
Size151.88 KB
Downloads37
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1965
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download