Overview Overview Search Search Up Up
Category: Články
Page 6 of 7 «StartPrev1234567NextEnd»
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Články Files: 10

Obsahuje články  Karla Kuchaře z titulů: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Kartografický přehled, Sborník Československé společnosti zeměpisné a Zprávy Geografického ústavu ČSAV. Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012-2013. Úplnou článkovou bibliografii najdete zde.

 
Files:
pdf.png Scultetova mapa Kladska

Download

KUCHAŘ, Karel. Scultetova mapa Kladska. Kartografický přehled. 1194628-3350-52, č. 1, s. 50-52.Created
Size
Downloads
1946
2.09 MB
26
pdf.png Šimona Podolského z Podolí mapa rybníka Klenot (1613) HOT

Download

KUCHAŘ, Karel. Šimona Podolského z Podolí mapa rybníka Klenot (1613). Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1966, roč. 3, č. 4, s. 1-6.Created
Size
Downloads
1966
166.98 KB
157
pdf.png Škrétova kruhová mapa Čech

Download

KUCHAŘ, Karel. Škrétova kruhová mapa Čech. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1965, roč. 2, č. 7, s. 12-14.Created
Size
Downloads
1965
125.39 KB
22
pdf.png Směrnice pro popis povrchu krajiny

Download

KUCHAŘ, Karel. Směrnice pro popis povrchu krajiny. Kartografický přehled. 1947, č. 2, s. 48-50.Created
Size
Downloads
1947
113.72 KB
26
pdf.png Současné práce a problémy naší kartografie

Download

KUCHAŘ, Karel. Současné práce a problémy naší kartografie: referát přednesený na 7. sjezdu československých zeměpisců v Brně 1958. Kartografický přehled. 1957, č. 11, s. 145-151.Created
Size
Downloads
1957
132.45 KB
20
pdf.png Stanovení morfografických charakteristik česko-slovenského státního území

Download

KUCHAŘ, Karel. Stanovení morfografických charakteristik česko-slovenského státního území. Kartografický přehled. 1949, č. 4, s. 29-49.Created
Size
Downloads
1949
629.81 KB
21
pdf.png Steinhausův longimetr

Download

KUCHAŘ, Karel. Steinhausův longimetr. Kartografický přehled. 1956, č. 10, s. 51-57.Created
Size
Downloads
1956
254.98 KB
26
pdf.png Určování vzájemné viditelnosti mezi vzdálenými body

Download

KUCHAŘ, Karel. Určování vzájemné viditelnosti mezi vzdálenými body. Kartografický přehled. 1955, č. 9, s. 101-109.Created
Size
Downloads
1955
311.34 KB
26
pdf.png Vischerova mapa Moravy HOT

Download

KUCHAŘ, Karel. Vischerova mapa Moravy. Kartografický přehled. 1953, č. 7, s. 66-73.Created
Size
Downloads
1953
207.07 KB
138
pdf.png Vývoj a dnešní stav zobrazení světa

Download

KUCHAŘ, Karel. Vývoj a dnešní stav zobrazení světa. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, 74 s.Created
Size
Downloads
1971
3.75 MB
39