Overview Overview Search Search Up Up
Category: Články
Page 5 of 7 «StartPrev1234567NextEnd»
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Články Files: 10

Obsahuje články  Karla Kuchaře z titulů: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Kartografický přehled, Sborník Československé společnosti zeměpisné a Zprávy Geografického ústavu ČSAV. Skenování probíhalo v Knihovně geografie PřF UK v Praze v letech 2012-2013. Úplnou článkovou bibliografii najdete zde.

 
Files:
pdf.png Pracoviště pro kartografii v Československé akademii věd

Download

KUCHAŘ, Karel. Pracoviště pro kartografii v Československé akademii věd. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1968, roč. 5, č. 2, s. 16-19.Created
Size
Downloads
1968
178.5 KB
23
pdf.png Praha a její okolí v letech dvacátých minulého století

Download

KUCHAŘ, Karel. Praha a její okolí v letech dvacátých minulého století. Kartografický přehled. 1950, č. 5, s. 56-59.Created
Size
Downloads
1950
1.56 MB
24
pdf.png Příspěvek k válcovým a paválcovým mapám globu

Download

KUCHAŘ, Karel. Příspěvek k válcovým a paválcovým mapám globu. Sborník České společnosti zeměpisné. 1940-41, roč. 46, č. 1, s. 82-89.Created
Size
Downloads
1941
1.02 MB
27
pdf.png Příspěvky k výzkumu šumavských jezer

Download

KUCHAŘ, Karel. Příspěvky k výzkumu šumavských jezer. Sborník České společnosti zeměpisné. 1939, roč. 45, č. 1, s. 87-90.Created
Size
Downloads
2015
3.16 MB
20
pdf.png První vojenské mapování v našich zemích

Download

KUCHAŘ, Karel. První vojenské mapování v našich zemích. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1963, roč. 68, č. 1, s. 131-134.Created
Size
Downloads
1963
394.95 KB
69
pdf.png Quelques notes sur les atlas nationaux

Download

KUCHAŘ, Karel. Quelques notes sur les atlas nationaux. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1965, roč. 2, č. 2, s. 1-3.Created
Size
Downloads
1965
167.31 KB
25
pdf.png Register of old globes in Czechoslovakia

Download

KUCHAŘ, Karel. Register of old globes in Czechoslovakia. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1964, roč. 1, č. 5, s. 7-12.Created
Size
Downloads
1964
128.48 KB
31
pdf.png Rejstříky zeměpisných atlasů

Download

KUCHAŘ, Karel. Rejstříky zeměpisných atlasů. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1967, roč. 4, č. 3, s. 15-18.Created
Size
Downloads
1967
208.27 KB
36
pdf.png Retroazimuthals on a globe and their images in a map

Download

KUCHAŘ, Karel. Retroazimuthals on a globe and their images in a map. Journal of the Czechoslovak geographical society : supplement for the XX-th International geographical congress London 1964. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, s. 179-186.Created
Size
Downloads
1964
653.78 KB
22
pdf.png Rozložení sídel v Československu

Download

KUCHAŘ, Karel. Rozložení sídel v Československu. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1953, roč. 58, č. 1, s. 42-45.Created
Size
Downloads
1953
369.31 KB
35