Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Fabriciova Mapa Moravy z roku 1569 Fabriciova Mapa Moravy z roku 1569

KUCHAŘ, Karel. Fabriciova mapa Moravy z roku 1569. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1931, roč. 37, č. 1, s. 150-164.

Data

Version
Size415.3 KB
Downloads78
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1931
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download