Mapy 4

Mapy Karla Kuchaře a Jaromíra Janky

Mapy jsou zpřístupněny díky licenci na základě smluv, které laskavě poskytli dědicové práv

prof. Karel Kuchař mladší a RNDr. Anita Dvořáková.

12345678

D1_00122_00026   D1_00122_00027   D1_00122_00028   D1_00122_00030   D1_00122_00031
Mapa Novohradské župy   Mapa Zvolenské župy      Mapa Bratislavské župy    Slovensko na mapě Gabriela Hevenesiho    Slovensko na kopii Laziovy mapy v Orteliově atlasu
               
D1_00122_00032   D1_00122_00033   D1_00122_00034   D1_00122_00040   D1_00122_00042
Slovensko na mapě Martina Stiera   Mapa Liptovské župy   Slovensko na mapě Uher  

Mapa Moravy od Jana Amose Komenského

  Mapa části krušnohorské hranice od Jana Kryštofa Müllera
                 
D1_00122_00043   D1_00122_00044   D1_00122_00045   D1_00122_00047   D1_00122_00048
Ukázky rukopisných map českých krajů od Jana Kr. Müllera   Kopie Klaudiánovy mapy od Bolognina Zalteriho   Klaudyánova mapa Čech v podání Šebestiána Münstera    Mapa Čech podle Jana Crigingera   Slovensko na Lazarově mapě Uher
                 
D1_00134_00001   D1_00134_00002   D1_00135_00018   D1_00138_00032   D1_00138_00044
Bohemia antiqva / Mikuláš Klaudyán  

Bohemia antiqva / Johann Criginger

  Mapa Čech od Jana Kryštofa Müllera  

Podrobná politická mapa Evropy

  Neubertova přehledná mapa Evropy
                 
D1_00140_00013   D1_00171_00028   D1_00238_00010   D1_00238_00040   D2_00102_00201
Neubertova přehledná mapa Evropy   Grossdeutsches Reich   Střední Evropa  

Evropa podle nástěnné mapy Evropy

  Svaz sovětských socialistických republik

 12345678