Mapy 5

Mapy Karla Kuchaře a Jaromíra Janky

Mapy jsou zpřístupněny díky licenci na základě smluv, které laskavě poskytli dědicové práv

prof. Karel Kuchař mladší a RNDr. Anita Dvořáková.

12345678

D1_00122_00036_00001   D1_00122_00036_00002   D1_00122_00036_00003   D2_00102_00044   D2_00102_00045
Mapa Moravy od Pavla Fabricia. List 1   Mapa Moravy od Pavla Fabricia. List 2   Mapa Moravy od Pavla Fabricia. List 3   Mapa okolí pražského. Mezi 1935 a 1940   Mapa okolí pražského. 1940
                 
D2_00102_00046   D2_00102_00054   D2_00102_00055   D2_00102_00076   D2_00102_00086
Mapa okolí pražského. 1940   Okolí pražské. 1941   Okolí pražské. 1943  

Krajina slovenská a Zem podkarpatoruská

  Země Česká
                 
D2_00102_00093   D2_00102_00119   D2_00102_00120   D2_00102_00121   D2_00102_00137
Země Moravskoslezská   Evropa: politická a dopravní mapa. 1940   Evropa: politická a dopravní mapa. 1938   Evropa   Střední Evropa
                 
D2_00102_00145   D2_00102_00158   D2_00102_00168   D1_00122_00029_00001   D1_00122_00029_00002
Čínská lidová republika  

Maďarská lidová republika

  Grossdeutsches Reich  

Slovensko na mapě Uher od Jana Kryštofa Müllera. 1. část

  Slovensko na mapě Uher od Jana Kryštofa Müllera. 2. část
                 
D1_00122_00038_00001   D1_00122_00038_00002   D1_00122_00038_00003   D1_00122_00038_00004   D1_00122_00038_00005
Mapa Moravy od Jiřího Matouše Vischera. 1. část   Mapa Moravy od Jiřího Matouše Vischera. 2. část   Mapa Moravy od Jiřího Matouše Vischera. 3. část  

Mapa Moravy od Jiřího Matouše Vischera. 4. část

  Mapa Moravy od Jiřího Matouše Vischera. 5. část

 12345678