Příruční mapa zemských polokoulí, 1950, (2. vyd.)
Příruční mapa zemských polokoulí [kartografický dokument] / upravil K. Kuchař ; kresleno ve Vojenském zeměpisném ústavě,
Měřítko 1:90 000 000; Lambertovo plochojevné zobrazení (180°00´00" z.d. - 180°00´00" v.d. / 90°00´00" s.š. - 90°00´00" j.š.),
Praha: Státní nakladatelství učebnic, [1950], 1 mapa: barev.; 30 x 42 cm na listu 37 x 47 cm.

Powered by Zoomify