Afrika, 1951, (2. změn. vyd.)
Afrika [kartografický dokument] / podle nástěnné mapy Afriky upravil Karel Kuchař,
2. změn. vyd. , Měřítko 1:24 000 000 (18°37´58" z.d. - 51°40´46" v.d. / 45°27´36" s.š. - 37°34´45" j.š.),
Praha: Státní nakladatelství učebnic, [1951], 1 mapa: barev.; 40 x 31 cm na listu 49 x 40 cm.

Powered by Zoomify