Evropa
Evropa [kartografický dokument] / podle nástěnné mapy Evropy upravil K. Kuchař,
2. oprav. vyd., Měřítko 1:15 000 000 (26°43´07" z.d. - 53°05´09" v.d. / 72°42´42" s.š. - 29°41´16" s.š.),
V Praze: Komenium, 1950, 1 mapa: barev.; 31,5 x 37,5 cm na listu 38 x 44,5 cm.

Powered by Zoomify