Svaz sovětských socialistických republik
Svaz sovětských socialistických republik [kartografický dokument] / red. Karel Kuchař,
Měřítko 1:20 000 000; Ptolemaiovo kuželové zobr. (13°11´00" v.d. - 169°06´05" z.d. / 82°59´00" s.š. - 32°23´54" s.š.),
Praha: V. Neubert a synové, 1945. - 1 mapa: barev.; 27 x 34 cm na listu 31 x 44 cm.

Powered by Zoomify