Střední Evropa
Střední Evropa [kartografický dokument] / navrhl a redigoval Karel Kuchař,
Měřítko 1:3 000 000 (6°28´54" v.d. - 29°05´30" v.d. / 55°43´37" s.š. - 45°20´12" s.š.),
Praha: V. Neubert a synové, [1938], 1 mapa: barev.; 39 x 48 cm na listu 44 x 55 cm.

Powered by Zoomify