Neubertova podrobná politická mapa Evropy
Neubertova podrobná politická mapa Evropy [kartografický dokument] / navrhli a redigovali Karel Kuchař a Jaromír Janka,
Měřítko 1:4 500 000 (024°57´39" z.d.--048°20´23" v.d./071°01´01" s.š.--029°45´51" s.š.),
Praha : V. Neubert a synové, 1941. 1 mapa : barev. ; 102 x 116 cm na listu 109 x 124 cm.

Powered by Zoomify