Východní Středomoří
Východní Středomoří [kartografický dokument] / navrhli a redigovali Karel Kuchař a Jaromír Janka,
Měřítko 1:4 000 000 (003°31´01" v.d.--050°26´30" v.d./051°36´44" s.š.--027°35´53" s.š.),
Praha : V. Neubert a synové, [mezi 1940 a 1943]. 1 mapa : barev. ; 61 x 91 cm na listu 70 x 99 cm.
Powered by Zoomify