Střední Italie
Střední Italie [kartografický dokument] / navrhli a redigovali Karel Kuchař a Jaromír Janka,
Měřítko 1:1 000 000 (007°07´08" v.d.--015°22´51" v.d./044°46´12" s.š.--040°18´46" s.š.),
Praha : V. Neubert a synové, [mezi 1930 a 1945]. -- 1 mapa : barev. ; 44 x 64 cm na listu 50 x 70 cm.
Powered by Zoomify