© Mapová sbírka, 2015 © fotografie Mapová sbírka, Michal Kowalski
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, 12843 Praha 2
mapcol@natur.cuni.cz
tel.: +420 221 951 355